Westra Aros Gurka H3 - Hashruns
B
Tack för att du hälsar på!
 
This is what we have in minds so far
  RUN # 145. EASTER. EGG & BEERHUNT
 WHEN: MAR 31 2PM (14.00)
WHERE:Stora Gatan 47.  Bierkeller
    HARE: Mad Swede
RUN # 146
WHEN: APR 28
WHERE:
HARE:

RUN # 147
WHEN:MAY 12
WHERE:
HARE:

RUN: # 148
WHEN: JUN 9
WHERE:
HARE:

RUN:# 149
WHEN:JUL 7
WHERE:
HARE

RUN: # 150
WHEN:AUG   TBA
WHERE:
HARE:

RUN:# 151
WHEN:SEP 1
WHERE:
HARE:

RUN # 152
WHEN: SEP 29
WHERE:
HARE

RUN # 153
WHEN:OCT 27
WHERE:
HARE:

RUN:# 154
WHEN:NOV 24
WHERE:
HARE:

RUN # 155
WHEN: DEC 15
WHERE:
HARE: Mad Swede

 
 
 
 
 
 
 

Site Builder drivs av  Vistaprint