Westra Aros Gurka H3 - Hashruns
 
WAGH3 Run No. 50
Lördag 31 Juli, 2010
LINDÖ, VÄSTERÅS
WAGH3 Run # 50 - visited by Ludvika H3
Hare:
Big Tasty
Statistics: 32 hardcores: 2 Swedes cummin, Alexandra, Ana, Antônio, Big Man Wanted, Big Tasty, Chiquitita, Doubledecker, Eye-Full, Glorious Pussy Dancer, Gringo, Hash Nilsson, Hornytail, Hot Stuff, Ingrid Larssen, Janis Joplin, Laid Bird, Mad Swede, Nordic Semen, John Cleese, Marmite, Menage á Trois, Mooseman, Muki, Mukita Magic Mushroom, Pippi Longcocking, Rampant, "Sir" Clever Dick, Sugar Kane, Termite, Titan Dick och V.D.Viking
Efter mycket snack och lite verkstad kom äntligen ett gäng från Ludvika H3 iväg till Västerås för att vara med på ett WAGH3 Run. Westra Aros Gurka H3 pånyttföddes 2006 och firade dagen till ära 50 Run. Förutom oss fem från Ludvika (Gringo, Mooseman (=undertecknad), Alexandra, Ana och Antônio) var det som brukligt många från olika klubbar i Stockholm på besök. På plats hos Big Tasty på Lindö utanför Västerås registrerade vi in oss och fick en goodie-bag med WAGH3-skjorta, WAGH3-märke, penna, ölkort (till festen) och en namnad pirat-scarf. Den senare eftersom det var karibiskt tema med betoning på just pirat, men även hula-girls var välkomna.

Fler och fler kom, ja några anlände till och med från sjösidan med båt, och till slut när vi satte igång från "busstation" var vi 32 stycken (alla listade ovan) + två hundar och ett barn :) Banan tog oss till nästan varje kvadratmeter av ön som bara är cirka 2 x 2 km stor. Vid målet hade John Cleese som provat snart när alla blindspår och fish hooks cirka 14 km på sin GPS-klocka! Längs vägen hade vi (läs fem av oss) simmat under bron ut till Lindö (det var enda gången vi lämnade ön med några meter), haft tre drink stops samt haft en skattjakt efter piratskatten (föga förvånande öl) gömd ute i Mälaren.

Tillbaka igen tog cirkeln vid direkt efter att vi hämtat andan och svalkat oss med kall öl. Big Tasty och Mad Swede turades om att dela ut down-downs för Newcomers/Visitors, jubilarer och Sinners. Vi i Ludvika-gänget fick varsin eftersom det var första besöket hos WAGH3. Det blev bräda och sedan fick vi även varsin WAGH3 sauna-handduk - tack! Ludvika-killarna fick också vara med och dela på en dd för de enda fem som genomfört hela banan med simningen under bron. För det blev det en riktig stor öl som dracks tillsammans med sugrör. Slutligen när det gäller LH3 och dd's fick Gringo och Mooseman varsin Hash-Crash öl efter blodspill i spåret. Lite andra dd-tokigheter kan ses på bilder och filmer på tillhörande bildsida.

Cirkeln stängdes och Mad Swede började laga karibisk (kreolsk heter det nog om vi ska vara korrekta) gryta med diverse havsfrukter (fisk, musslor och räkor), kyckling, kokosmjölk och sambal i en stor gasdriven panna. Vi andra minglade och använde ölkorten till att fukta struparna med det som fanns att tillgå som öl eller vin + pinacolada och givetvis alkoholfritt till chaufförerna. Flera passade även på att fixa sin sovplats genom att sätta upp sitt tält. Maten avnjöts sedan och det var gott, men starkt. Krävde minst en extra öl, men det satt fint!

Festen fortsatt sedan till 3-tiden på natten, fick vi höra dagen efter av Big Tasty, Doubledecker, Ingrid Larsson, Mad Swede och V.D.Viking som då kom till Torrbo utanför Ludvika för LH3 Run 111. Vi Ludvika-bor åkte dock hem en stund innan dess, tack Antônio för körningen! Vi tackar också WAGH3 för ett utmärkt arrangemang, trevligt umgänge, nya Hash-kuligheter (olika klubbar har ju sina "egenheter") och hoppas att vi kan ha en tätare kontakt framöver än vad fallet varit historiskt.

/Mooseman (Anders)
WAGH3's hemsida (extern länk)
 
Run #50 2010-07-31
Tidö Lindö
Hare: Big Tasty
Well, the weather was not the best in the morning, but right in time the sun was nicely enough to come around. She stayed with us through the whole hash, which came to its end not until 11.00 am the day after.
Before we even started to run every hasher got a personal goodie bag of Doubledecker. With help of its ingredients everyone turned out as a pirate, even the dogs did quite a job. All pirates are equal, but some (like John Cleese, Horny Tail or Ingrid Larsson) are more equal and became Hula Girls and confused the dogs and Sir Clever Dick. Who will (or can) forget John Cleese’s bops?!
We started right in time about half an hour late. V.D.Wiking had worked out a quiz which turned out harder than the marks of the trail. Or I thought… after about 100m the whole group had troubles to find the trail which happened to be in the water. Still some brave hashers (among them a dog) followed the marks through the tunnel under the bridge. After that only some running had to be done before the first drink stop. Unfortunately the hare had forgotten the mugs, which was a perfect opportunity for V.D and his questions. With the mugs arrived even some thirsty wasps, therefore we just continued running. All the FRBs had to do a major number check back and a bloody fishy hook which turned out harder than planned, because one of the walkers had decided to go back to the OnInn. And they were running and running and running…
At the third and last drink stop some brave pirates took of (some) of their clothes and jumped into the water. Looking for a pirate’s flag they got to another bridge and searched for a treasure. The treasure was hidden under water… but by the time of our arrival it was gone! Both Mad Swede and Big Tasty had no idea what could had happened. But thanks to a hasher with sharp eyes we got the treasure chest in the end and enjoyed some cold beer. Best treasure ever!
The circle took almost an hour: special welcomes to the Ludvika hashers, some anniversary down downs, the winners of V.D.’s quiz and not to forget the best HULA GIRL John Cleese and the best pirate Quicitita. While her dad took the down down the rest of the group was busy comparing her with a hasher called Pipi Longcooking, the only hasher with a pirate in the family.
The heroes of the night were Mad Swede (who prepared the food while 25 hashers shared one shower) and Sugar Cane (preparing the ice), while the rest of the hashers was busy drinking or fighting and ignoring the wasps and mosquitoes. Big Tasty was worried about her neighbors. But why worry; they all had left the island when they had seen the first sign of the hash…
The summary of the night:
·         Some hashers decided to go to Ludvika the day after for to join the hash there.
·         Some hashers had too much beer (Sorry, is it possible or was it too much Pina Colada?!)
·         Drag Queen is snoring.
·         One hasher became a little bit older.
·         John Cleese decided to wear another bra on the next hash, because he got some blisters of his coconut bra.
I will never understand how a hasher after a night like that can go up early in the morning. I just had fallen asleep, so why was somebody asking me about the coffeemaker? After a nice, cold bath in the sea I was ready for questions like that (and the coffee). Some minutes later every hasher had understood that Big Tasty likes Vana Tallinn, the Estonian version of beer, isn’t it?
On On! See you all in Visby or at WAG H3 run #100!
 
Kör # 50 ÖVERSATT FÖRMODLIGEN AV GOOGLE: 2010-07-31 Tidö Lindö Hare: Stora läckra Ja, vädret var inte bäst i morgon, men rätt i solen var snyggt nog att komma. Hon bodde hos oss genom hela hash, som kom till sitt slut inte förrän 11.30. 01.00 PM dagen efter. Innan vi ens började köra fick varje hasher en personlig goodie bag i Doubledecker. Med hjälp av dess ingredienser alla visade sig som en pirat, gjorde även hundarna helt ett jobb. Alla pirater är lika, men vissa (som John Cleese, Horny Tail eller Ingrid Larsson) är mer jämlika och blev Hula Girls och förvirrad hundarna och Sir Clever Dick. Vem kommer (eller kan) glömma John Cleese bops?!  Vi började rätt i tid ca en halvtimme sent. V.D.Wiking hade arbetat fram ett test som visade sig svårare än varumärken av leden. Eller jag thought… efter ca 100 m hela gruppen hade problem att hitta de spår som råkade vara i vattnet. Fortfarande några modiga hashers (bland dem en hund) följt varumärkena genom tunneln under broarna. Efter det hade bara vissa körs göras innan den första drink stopp. Hare hade tyvärr glömt muggar, vilket var ett perfekt tillfälle för V.D och hans frågor. Med muggar kommit med några törstiga getingar, därför fortsatte vi bara kör. Alla FRBs hade att göra ett stort antal kryssrutan tillbaka och en blodig fiskliknande krok som visade sig svårare än planerat, eftersom en av vandrare hade beslutat att gå tillbaka till OnInn. Och de var körning och körs och running… Vid den tredje och sista dryck hållplatsen några modiga pirater tog (vissa) med sina kläder och hoppade i vattnet. Vi söker en pirat flagg de fick till en annan brygga och sökte en pärla. Skatten var gömd under water… men genom vår ankomsttid det var borta! Både Mad svensk och stora läckra hade ingen aning om vad kunde hade hänt. Men tack vare en hasher med skarpa ögon vi fick skattkista i slutet och haft några kalla öl. Bästa treasure någonsin! Cirkeln tog nästan en timme: särskilda välkomnar till Ludvika hashers, vissa årsdagen ned nedgångar, vinnare av V.D. 's frågesport och inte att förglömma bästa HULA GIRL John Cleese och bästa pirat Quicitita. Medan hennes pappa tog ned var resten av gruppen upptagen med att jämföra henne med en hasher kallas Pipi Longcooking, den enda hasher med en pirat i familjen.  Hjältar i natten var Mad svensk (som beredda livsmedel medan 25 hashers delade en dusch) och Sugar Cane (förbereda isen), medan resten på hashers var upptagen med att dricka eller kämpar och ignorerar getingar och myggor. Stora Tasty var bekymrad över hennes grannar. Men varför oroa dig, de alla hade lämnat ön när de hade sett det första tecknet på hash… Sammanfattning av natten: vissa hashers beslutade att gå till Ludvika dagen efter för att ansluta sig till hashen det. Vissa hashers hade för mycket öl (den är det möjligt eller var det för mycket Pina Colada!) Drag Queen Snarkning. En hasher blev lite äldre. John Cleese beslutade att bära en annan bra på nästa hash, eftersom han fick några blåsor i sin kokos behå.  Jag kommer aldrig att förstå hur en hasher efter en natt som kan gå upp tidigt på morgonen. Jag bara hade fallit i sömn, så varför någon frågar mig om kaffemaskin? Efter en trevlig, kalla bad i havet var jag redo för frågor som (och kaffe). Några minuter senare varje hasher hade förstått att stora läckra gillar Vana Tallinn, den estniska versionen av öl, inte är det? På på! Se er alla i Visby eller vid WAG H3 kör #
100
 
Suorita # 50 2010-07-31 Tidö Lindö Hare: Big Tasty No, sää ei ollut paras aamulla, mutta oikeus auringon oli hienosti tarpeeksi tulemaan. Hän pysyi kanssamme koko hajautusalgoritmi, joka tuli loppuun vasta 23.59. klo am seuraavana kautta. Ennen kuin edes aloitimme suoritettavaksi joka hasher sai henkilökohtaisen Lahjakassi Doubledecker laukku. Sen ainesosista kaikille osoittautui merirosvo avulla jopa koirien ollut melko työpaikkaa. Kaikki pirates ovat samat, mutta joitakin (kuten John Cleese, etch tail tai Ingrid Larsson) ovat tasavertainen ja tuli Hula Girls ja sekoitettavissa koirien ja Sir Clever Dick. Jotka tulevat (tai voi) unohda John Cleese bops?  Aloitimme oikeassa ajassa noin puoli tuntia myöhässä. V.D.Wiking oli työskennellyt tietovisa, joka osoittautui vaikeampaa kuin tavaramerkit jäljen ulos. Tai kun noin 100 m koko ryhmä oli ongelmia kirjausketju, joka on tapahtunut vesi voidaan löytää thought…. Vielä joitakin rohkea hashers (keskuudessaan koira) jälkeen tavaramerkkien mukaisesti sillan tunnelin läpi. Sen jälkeen vain jotkin käynnissä oli tehtävä ennen ensimmäistä juoma stop. Valitettavasti jäniksen oli unohtanut mukeja, joka oli täydellinen mahdollisuudet V.D ja hänen kysymystä. Kanssa mukeja Saapuneet jopa joidenkin ay uháw Ampiaiset, siis vain Jatkoimme käynnissä. Kaikki FRBs oli takaisin suuri luku tarkastus ja verinen fishy hook-toiminnon, joka osoittautui vaikeampaa suunniteltua, koska yksi vaeltajille oli päättänyt palaa OnInn. Ja he olivat käynnissä ja käynnissä ja running… Kolmas ja viimeinen juoma stop (joidenkin) teki joitakin rohkea merirosvot, heidän vaatteensa ja hyppäsi veteen. Etsitään merirosvo 's lipun ne sain toisen siltaa ja etsitään aarre. Nojalla water… oli piilotettu aarre, mutta meidän saapumisajankohta se oli mennyt! Mad Lanttu ja Big Tasty ollut aavistustakaan, mitä oli tapahtunut. Mutta voimakas silmiin hasher ansiosta olemme aarre rintaan lopulta sai ja nauttia joitakin kylmä olut. Kaikkien aikojen paras aarre! Ympyrän kesti lähes tunnin: Ludvika hashers, joitakin vuosipäivä alaspäin downs, voittajat V.D. 's tietovisa ja voit unohtaa paras HULA TYTTÖ John Cleese ja paras erityisen myönteisenä merirosvo Quicitita. Vaikka hänen isä otti alas loput ryhmä oli varattu vertaamalla häntä kutsutaan Pipi Longcooking, vain hasher merirosvo perheen kanssa hasher.  Heroes of the night olivat Mad Lanttu (jotka valmistetaan samalla jaetun yhden suihku 25 hashers elintarvikkeiden) ja sokerin ruoko (valmistellaan jää), hashers loppuun samalla oli varattu kulutukseen tai torjumisesta ja Ampiaiset ja mosquitoes ohitetaan. Big Tasty oli huolissaan hänen naapureita. Mutta miksi huoli, kaikki oli lähtenyt saaren, kun he olivat nähneet ensimmäinen merkki hash… Yö tiivistelmä: Jotkin hashers päätti mennä Ludvika varten seuraavana liittymään hajautusarvo ei ole. Joissakin hashers oli liian paljon olutta (anteeksi, mutta on mahdollista tai se oli liian paljon Pina Colada?) Drag Queen happipitoisuus. Yksi hasher tuli hieman vanhoja. John Cleese päätti käyttää toisen bra seuraavan hajautusarvoa, koska hän sai hänen kookos bra joitakin blisters.  I ohjelma koskaan ymmärtää, miten hasher kuten yön jälkeen voi mennä ylös aikaisin aamulla. Olen juuri oli laskenut unessa, niin miksi oli joku pyytää minua siitä, kahvinkeitin? Mukavaa, Kylmä vesihaude mereen jälkeen olin valmis kysymyksiä kuten että (ja kahvin). Minuuttia myöhemmin jokaisessa hasher oli ymmärtänyt, että Big Tasty työjärjestykseen Vana Tallinn, olutta, vironkielinen versio ei ole se? Valitse käytössä! Voit nähdä kaikki Visby tai Suorita WAG H3 # 100!
 
 
Run # 92    
 ONCE UPON A TIME IN VÄSTMANLANDWrite-up of Westra Aros Gurka Hash run No. 92. December 14, 2013 Go to Västmanland, they told us, go to Västmanland where the wild Gherkins roam the plains in their millions and where Hashers freely enjoy runs without the oppressive rules of the Stockholm GMs and where they only fear one person, Mad Swede, the law west of Enköping. So me and Ingrid decided to go there in search of Beer, Libido and the pursuit of Hashiness. Saturday morning came, and with that the drizzle, and then the snow and then drizzle and so on. Joined by sirs Clever Dick and Malibog for the trip west we had a cosy ride, warm inside our car while the drizzle and snow continued to alternate outside. In Västerås it was time to decide on clothing, but for sure it wasn't shorts-and-tees rather the opposite. At the bus top Minus Ten (with tinsels in his hair), Double Decker and Mad Swede met up and the bus (with a driver in a fittingly seasonal Santa's hat) set off towards parts unknown. This turned out to be Framnäs, in east Västerås, and pretty close to Mad Swede's old haunts of Viksäng, were we met up with the hare Handjob and Västerås Hasher Mike. The drizzle had by now turned into a solid wall of freezing cold mist making it difficult to see the markings because our eye lashes froze together. The usual merry go round followed in the sleet, getting our feet wet and our fingers numb before a welcome beer stop at the top of Himmelsbacken (I guess it's one of the highest natural points of Västerås), before most of us took the safe route down the back of the hill instead of following the trail down a very slippery slope. Handjob took his leave but should be happy with his Haring effort. After a short trail we were once again back on a bus, back towards the town centre, but were tricked by a mere bus change instead of a run. The next bus was very warm and had thick soft seats, and I for one could have stayed on board a lot longer than we did. This next part of the run was hared by Mad Swede himself, so plenty of checks and the added difficulty of having snow laying on top of the markings. This made it more fun for us slower Hashers as even we had to check out the checks, and to be FRBs at least for a few minutes. Of course it was also getting darker and darker by the minute, not making it any easier, not even with a flash light. But in the end we reached the final drink and bus stop, and while waiting for the bus we had some very welcome warm glögg and some of Double Deckers home made ginger bread Hash feet. Here Mike said good-bye and took a short jog home and warmth. A quick trip back to the central station for the circle. Finding a place both out of the rain and the wind took a little while, but in the end down-downs were handed out and songs were sung. Ingrid and I received our 40 run Cowboy hats, Mad Swede got a down-down for being the Hare, Sir Clever Dick for his Hare Krishna outfit (He claims it was a Lucia outfit, but he couldn't fool the gathered Hashers). In the end we all got a down-down to finish of the beer and to be able to get back into our warm car. Thanks to Lady Red Horse Sir Malibog even had dry socks to put on. Full heat on in the car and with tingling fingers, toes and ears we set off back towards civilisation. Quite uneventful, only broken by one very important stop, for which Sir Malibog was extremely grateful. We had tasted freedom for a day, and were contented to go back home. Until next time.ON-ON, ON-OVER and ON-OUTV.D.Viking
 Run # 93  
THE WHITE WEST HASH
write up of WAG Hash run #93
I'm dreaming of a white Hash run,
in the town of Västerås,
with mad swede trails,
and warm glögg stops,
and a pizzeria at the end.
Winter had finally arrived to our parts of Sweden, just in time for a WAG. In fact, perfectly timed to cover Mad Swede's trail so that he had to lay it all over again. Being smarter than the average Hasher he even used green coloured sticks to mark checks and red ones for the on-trails.
Fourteen Hashers, including one Happy Meal and two Virgins, showed up outside La Perla. It was cold but not absolutely freezing and we were all in a good mood and ready for Mad Swede to do his worst, which he did, or perhaps not as it was a good trail with plenty of forest and trees for marking the trail, and roots for Happy Meal's pram to get stuck on. And checks, did I mention the checks. One check after the other, going on forever. But that's what we like!
After chalk talk we set of, quickly splitting into the two usual groups, runners and walkers, but thanks to Mad Swede's trail skills the latter usually caught a glimpse of the preceding at times and thus could take several well needed short cuts. In the end we reached the drink stop not to far apart and enjoyed some warm drink (or cold beer if that was your fancy, or both) and some nibbles. Since we hadn't lost any of the Virgins yet, we then set out on the second part of the run, trying to do better. And no sightings of gherkins yet, not a single hoof print or tuft of hair. They must've gone into hibernation.
With the wind catching up everyone was happy to see the end coming nigh, but of course we had to hold a circle first. Big Tasty was back in form, and with some help from Mad Swede, handed out down-downs to all and sundry. Veteran Asia Campaigner Standing Ovation, pointed out that marking the trail with red tipped sticks had him recall his tour in Cambodia were a red stick meant your were standing in the middle of a mine field, “Red is dead!” as the saying goes. Marmite and Termite were welcomed back after a long time away and Handjob got a delayed birthday gift. Virgin Linda's answer to the question “Who made you come?” was “Handjob”, much to the circle's delight.
Since Happy Meal was about to become Grumpy Meal the circle was closed before anything important was frozen off, and it was time for food and drinks in the very welcoming warmth of La Perla.         SNOW!, I tells ya, I hates it! But it does lighten things up a bit. Especially if it's yellow.
ON-ON, On-Over and On-Out   V.D. Viking
Site Builder drivs av  Vistaprint